What's New (past 3 days)


Individuals

 ID   Last Name, Given Name(s)   Born/Christened   Location   Last Modified 
I477499 
Willig, Daniel 
   29 Nov 2023
I394651 
Willig, Robert 
   29 Nov 2023
I422481 
Stephan, Ottilia 
b. 20 May 1937   29 Nov 2023
I477498 
Mehr, Joshua 
   29 Nov 2023
I477497 
Mehr, Elias 
   29 Nov 2023
I477496 
Jutta 
   29 Nov 2023
I365530 
Mehr, Stefan 
   29 Nov 2023
I477495 
Johann, Sebastian 
   29 Nov 2023
I358850 
Müller, Hildegard 
b. 1 Feb 1932   29 Nov 2023
I477494 
Mohra, Birgit 
   29 Nov 2023
I477493 
Mohra, Petra 
   29 Nov 2023
I477492 
Mohra, Thomas 
   29 Nov 2023
I477491 
Mohra 
   29 Nov 2023
I477489 
Kraus, Inge 
b. 16 Jul 1932   29 Nov 2023
I477490 
Mohra, Harald 
b. 19 Apr 1960   29 Nov 2023
I241461 
Müller, Waltraud 
b. 1950   29 Nov 2023
I223808 
Krause, Ingeborg 
   29 Nov 2023
I477488 
Liesenfeld, Klaus-Dieter 
   29 Nov 2023
I365086 
Fröhlich, Iris 
   29 Nov 2023
I475932 
Heidi 
   29 Nov 2023
I474060 
Trapp, Horst 
   29 Nov 2023
I477487 
Frary, Uwe 
   29 Nov 2023
I364286 
Fichtner, Paul 
b. 1919   29 Nov 2023
I364287 
Ruppert, Amalia 
b. 1922  Bundenthal, Pfalz, Bayern  29 Nov 2023
I361469 
Sauer, Monika 
   29 Nov 2023
I477486 
Kühner, Julia 
   29 Nov 2023
I477485 
Kühner, Lena 
   29 Nov 2023
I477484 
Kühner, Nele 
   29 Nov 2023
I477483 
Schüler, Alexandra 
   29 Nov 2023
I477482 
Rehm, Gabriele 
   29 Nov 2023
I477439 
Schüler, Alexander 
b. 26 Mar 1935  Eußerthal, Pfalz, Bayern  29 Nov 2023
I477254 
Schüler, Adelinde 
b. 11 Jan 1934  Eußerthal, Pfalz, Bayern  29 Nov 2023
I477441 
Johann, Hedwig 
b. 24 Jun 1913  Eußerthal, Pfalz, Bayern  29 Nov 2023
I477481 
Mohra, Iris Christa 
   29 Nov 2023
I477480 
Mohra, Rolf Artur 
   29 Nov 2023
I477479 
Mohra, Ute Maria 
   29 Nov 2023
I477395 
Mohra, Karl 
   29 Nov 2023
I477394 
Gerber, Christa 
b. 26 Sep 1942   29 Nov 2023
I477478 
Schüler, Harald 
   29 Nov 2023
I477477 
Schüler, Peter 
   29 Nov 2023

Families
                                     
 ID   Father ID   Father's Name   Mother ID   Mother's Name   Married   Last Modified 
 F158160 
 I394651  Robert Willig  I363627  Claudia Breininger    29 Nov 2023
 F156383 
 I472177  Severin Willig  I472118  Elfriede Seidenspinner    29 Nov 2023
 F158159 
 I365530  Stefan Mehr  I477496  Jutta    29 Nov 2023
 F121576 
 I364871  Hans-Gert Johann  I364870  Gerhild Mehr    29 Nov 2023
 F158158 
 I477491  Mohra  I477489  Inge Kraus    29 Nov 2023
 F158157 
 I477488  Klaus-Dieter Liesenfeld  I365086  Iris Fröhlich    29 Nov 2023
 F158156 
 I474060  Horst Trapp  I475932  Heidi    29 Nov 2023
 F157584 
 I367877  Theo Frary  I475927  Birgit Bereswill    29 Nov 2023
 F156507 
 I472572  Hermann Ruppert  I472573  Maria Schmitt    29 Nov 2023
 F123463 
 I370909  Eckhard Kühner  I361469  Monika Sauer    29 Nov 2023
 F158144 
 I477440  Philipp Schüler  I477441  Hedwig Johann  25 Aug 1933  29 Nov 2023
 F158155 
 I477439  Alexander Schüler  I477482  Gabriele Rehm    29 Nov 2023
 F158089 
 I477253  Friedrich Deschler  I477254  Adelinde Schüler  20 Nov 1954  29 Nov 2023
 F158134 
 I477395  Karl Mohra  I477394  Christa Gerber    29 Nov 2023
 F158116 
 I477054  Titus Schüler  I477431  Elke Zimpelmann    29 Nov 2023
 F158126 
 I477376  Herbert Schüler  I477377  Ruth Wiedemann    29 Nov 2023
 F158128 
 I477380  Ludwig Johann Johann  I477381  Elisabetha Schüler    29 Nov 2023
 F158154 
 I477474  Egon Schüler  I477475  Doris Korn    28 Nov 2023
 F158141 
 I477433  Adam Schüler  I477434  Katharina Schnetzer  27 Nov 1937  28 Nov 2023
 F158153 
 I477473  Walter Kaufmann  I477472  Hildegard Schüler    28 Nov 2023
 F158152 
 I477470  Edgar Schüler  I477471  Roswitha Lang    28 Nov 2023
 F158151 
 I477467  Oswald Schumacher  I477466  Lydia Burkhard    28 Nov 2023
 F128683 
 I386508  Johannes Geiger  I386509  Maria Eva Berger    28 Nov 2023
 F158150 
 I386508  Johannes Geiger        28 Nov 2023
 F158148 
 I116675  Jakob Geiger  I477454  Annemarie Stebner    28 Nov 2023
 F158149 
 I477455  Philipp Geiger  I477456  Emilie Amann    28 Nov 2023
 F158147 
 I477412  Michael Geiger  I477448  Barbara Gelmann    28 Nov 2023
 F158146 
 I477446  Franz Wetsch  I477411  Barbara Geiger    28 Nov 2023
 F158145 
 I477444  Franz  I383436  Rosa Geiger    28 Nov 2023
 F158142 
 I477436  Werner Orth  I477437  Ilse Karolina Müller    28 Nov 2023
 F158143 
 I477438  Günther Bott  I477437  Ilse Karolina Müller    28 Nov 2023
 F85616 
 I477430  Ray E. Evans  I241031  Hildagarde Florence Burger    28 Nov 2023
 F85578 
 I240848  Edward Ohns  I240847  Melba Murray  2 Jan 1950  28 Nov 2023
 F155003 
 I121182  Alfred Thomas Murphy  I477425  Marie J. Cira  28 Jun 1950  28 Nov 2023
 F102833 
 I204709  Mark Alan Kruse  I301317  Pamela S. Hall  22 Jun 1974  28 Nov 2023
 F122158 
 I366787  Jürgen Löffler  I476767  Daniela Göttlicher    28 Nov 2023
 F96663 
 I280140  Johannes Rink  I477424  Augusta Brem    27 Nov 2023